Matura z matematyki

Matematyka - zadania z matematyki

Zadania matematyczne Mapa strony Kontakt

Korepetycje u autora przez internet!
Szukasz korepetycji na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu?
Przydatne materiały
Kontakt z nami
Kontakt
ZadaniaMatematyczne.pl / Współpraca:
[email protected]

Rozwiązania zadań z tego działu

Zadanie nr 7, próbna matura 2012 listopad

Dane liczby: \( x=\frac{3}{\sqrt{5}-2} \), \(y=\frac{12}{\sqrt{5}-1}+1 \), \( z=3\sqrt{3}+2 \) tworzą rosnący ciąg arytmetyczny w kolejności:
A. \( x,y,z \) B. \( y,x,z \) C. \( x,y,z \) D. \( z,x,y \)

Zadanie nr 8, próbna matura 2012 listopad

Suma \(2n\) początkowych liczb naturalnych dodatnich parzystych jest równa:
A. \( S_{2n}=8n^2+4n \) B. \( S_{2n}=4n^2+2 \)
C. \( S_{2n}=4n^2+n \) D. \( S_{2n}=2n^2+2n \)

Zadanie nr 11, matura 2010 maj

W ciągu arytmetycznym \( (a_n) \) dane są \( a_3=13 \) i \(a_5=39\). Wtedy wyraz \(a_1\) jest równy
A. \( 13 \) B. \( 0 \) C. \( -13 \) D. \( -26 \)

Zadanie nr 12, matura 2011 maj

Dany jest nieskończony rosnący ciąg arytmetyczny \( (a_n) \) o wyrazach dodatnich. Wtedy
A. \( a_4+a_7=a_{10} \) B. \( a_4+a_6=a_3+a_8 \)
C. \( a_2+a_9=a_3+a_8 \) D. \( a_5+a_7=2a_8 \)

Zadanie nr 13, matura 2013 maj

Ciąg \( a_n \) określony dla \( n \geq 1 \) jest arytmetyczny oraz \( a_3 = 10 \) i \( a_4 = 14 \). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A. \( a_1=-2 \) B. \( a_1=2 \) C. \( a_1=6 \) D. \( a_1=12 \)

Zadanie nr 15, matura próbna 2010 listopad

W ciągu arytmetycznym \( a_1=3 \) oraz \( a_20=7 \). Wtedy suma \( S_{20}=a_1+a_2+\dots+a_{19}+a_{20} \) jest równa
A. \( 95 \) B. \( 200 \) C. \( 230 \) D. \( 100 \)

Zadanie nr 17, matura 2012 maj

Miary kątów czworokąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy \(20^{\circ}\). Najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę
A. \( 40^{\circ} \) B. \( 50^{\circ} \) C. \( 60^{\circ} \) D. \( 70^{\circ} \)

Zadanie nr 21, matura 2013 sierpień

Liczby \( 7,a,49 \) w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wtedy \( a \) jest równe
A. \( 14 \) B. \( 21 \) C. \( 28 \) D. \( 42 \)

Zadanie nr 24, matura próbna 2012 listopad

W ciągu arytmetycznym \( (a_n) \) drugi wyraz jest równy \( 7 \), a szósty \( 17 \). Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Zadanie nr 27, matura 2011 maj

Liczby \(x\), \(y\), \(19\) w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym \(x+y=8\). Oblicz \(x\) i \(y\).

Zadanie nr 28, matura 2012 sierpień

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \( 3 \), czwarty wyraz tego ciągu jest równy \( 15 \). Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zadanie nr 32, matura 2012 maj

Ciąg \((9,x,19)\) jest arytmetyczny, a ciąg \((x,42,y,z)\) jest geometryczny. Oblicz \(x\),\(y\) oraz \(z\).
Polub nas
Rozwijaj swoje SocialMedia!
Skorzystaj z Naszego nowego Projektu!
Kup Like na Facebook, Instagram, Youtube!