Matura z matematyki

Matematyka - zadania z matematyki

Zadania matematyczne Mapa strony Kontakt

Korepetycje u autora przez internet!
Szukasz korepetycji na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu?
Przydatne materiały
Kontakt z nami
Kontakt
ZadaniaMatematyczne.pl / Współpraca:
[email protected]

Rozwiązania zadań z tego działu

Zadanie nr 13, matura próbna 2012 listopad

Rzucono sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że wyrzucona liczba oczek jest liczbą pierwszą, wynosi:
A. \( \frac{4}{6} \) B. \( \frac{3}{6} \) C. \( \frac{2}{6} \) D. \( \frac{1}{6} \)

Zadanie nr 22, matura 2011 maj

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy wynosi
A. \( \frac{1}{6} \) B. \( \frac{1}{9} \) C. \( \frac{1}{12} \) D. \( \frac{1}{18} \)

Zadanie nr 22, matura 2013 maj

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech \( p \) oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy \( 5 \). Wtedy
A. \( p = \frac{1}{36} \) B. \( p = \frac{1}{18} \) C. \( p = \frac{1}{12} \) D. \( p = \frac{1}{9} \)

Zadanie nr 23, matura 2013 sierpień

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo dwukrotnego otrzymania pięciu oczek jest równe
A. \( \frac{1}{6} \) B. \( \frac{1}{12} \) C. \( \frac{1}{18} \) D. \( \frac{1}{36} \)

Zadanie nr 25, matura 2012 sierpień

Ze zbioru \( \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15\} \) wybieramy losowo jedną liczbę. Niech \( p \) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \( 4 \). Wówczas
A. \( p<\frac{1}{5} \) B. \( p=\frac{1}{5} \) C. \( p=\frac{1}{4} \) D. \( p>\frac{1}{4} \)

Zadanie nr 30, matura 2011 maj

Ze zbioru liczb \( {1,2,3,\dots,7} \) losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem.
Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3.

Zadanie nr 31, matura 2012 maj

Ze zbioru liczb \({1,2,3,4,5,6,7}\) losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\), polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest podzielny przez 6.

Zadanie nr 33, matura 2010 maj

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12.
Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.
Polub nas
Rozwijaj swoje SocialMedia!
Skorzystaj z Naszego nowego Projektu!
Kup Like na Facebook, Instagram, Youtube!