Matura z matematyki

Matematyka - zadania z matematyki

Zadania matematyczne Mapa strony Kontakt

Korepetycje u autora przez internet!
Szukasz korepetycji na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu?
Przydatne materiały
Kontakt z nami
Kontakt
ZadaniaMatematyczne.pl / Współpraca:
[email protected]

Matematyka - teoria i wzory

Wyszukaj interesujące Ciebie pojęcie
Argument Ciąg Ciąg arytmetyczny Ciąg geometryczny Ciąg malejący Cosinus Cotangens Definicja logarytmu Delta/wyznacznik funkcji/równania kwadratowej Dziedzina funkcji/zadania Dzielenie jako mnożenie przez odwrotność Element zbioru Funkcja Funkcja kwadratowa Funkcja stała Funkcje trygonometryczne trójkąta prostokątnego Graniastosłup Graniastosłup prawidłowy Graniastosłup prosty Iloczyn Iloczyn potęg o tej samej podstawie Iloczyn w potędze Iloraz Iloraz potęg o tej samej podstawie Jedynka trygonometryczna Kąt pełny Kąt półpełny Kąt prosty Kąt środkowy Kąt wpisany Kąty naprzemienne Kombinacja bez powtórzeń Kwadrat Kwadrat pierwiastka Liczba całkowita / Zbiór liczb całkowitych Liczba naturalna / Zbiór liczb naturalnych Liczba niewymierna Liczba niewymierna / Zbiór liczb niewymiernych Liczba odwrotna Liczba pierwsza Liczba przeciwna Liczba rzeczywista / zbiór liczb rzeczywistych Liczba wymierna / Zbiór liczb wymiernych Licznik Logarytm - wzory Łuk Mediana Mianownik Miejsca zerowe funkcji kwadratowej Mnożenie na krzyż Moc zbioru / liczebność zbioru Monotoniczność ciągu liczbowego Najmniejsza wspólna wielokrotność Obwód trójkąta Ostrosłup Pierwiastek funkcji / Miejsce zerowe Pierwiastek równania Pierwiastkowanie ułamka Podpowiedź Podstawowe wartości funkcji trygonometrycznych Podzielność wielomianu Pole kwadratu Pole powierzchni bocznej Pole powierzchni całkowitej Postać iloczynowa funkcji kwadratowej Postać iloczynowa wielomianu Postać kanoniczna funkcji kwadratowej Postać kierunkowa funkcji liniowej Postać kierunkowa prostej Postać ogólna funkcji kwadratowej Postać ogólna prostej Postać ogólna wielomianu Potęga o ujemnej podstawie Potęgowanie ułamka Prawdopodobieństwo / rachunek prawdopodobieństwa Procent Promień okręgu Proste równoległe Prostopadłość prostych Przedział liczbowy Przesunięcie wykresu funkcji Radian Ramiona paraboli Rozdzielność pierwiastka względem dzielenia Rozdzielność pierwiastka względem mnożenia Rozdzielność potęgi względem dzielenia Rozdzielność potęgi względem mnożenia Rónanie kanoniczne okręgu Sinus Skrócenie ułamka Spełnienie równania Stopień wielomianu Stożek Suma kątów w wielokącie Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego Symetralna odcinka Symetria osiowa Sześcian Średnia arytmetyczna Średnica okręgu Środek odcinka Tangens Trójkąt prostokątny Trójkąt równoboczny Trójkąt równoramienny Trójkąty podobne Trójkąty przystające Twierdzenie o kątach środkowym i wpisanym Twierdzenie Pitagorasa Twierdzenie Talesa Ujemny wykładnik potęgi Ułamek w potędze Usunięcie niewymierności z mianownika Walec Wariacja bez powtórzeń Wartość bezwzględna Wektor Wielokąt foremny Wielomian Wierzchołek paraboli Wspólny mianownik Współczynniki równania kwadratowego Wtedy i tylko wtedy Wyciągnięcie czynnika przed nawias Wykładnik potęgi Wyraz ciągu Wysokość trójkąta Wzory skróconego mnożenia Wzory Viete'a Wzór na długość odcinka Zbiór Zbiór pusty Zbiór wartości Zbiór zdarzeń elementarnych Zdarzenie elementarne Zmiana znaku nierówności
Polub nas
Rozwijaj swoje SocialMedia!
Skorzystaj z Naszego nowego Projektu!
Kup Like na Facebook, Instagram, Youtube!