Matura z matematyki

Matematyka - zadania z matematyki

Zadania matematyczne Mapa strony Kontakt

Korepetycje u autora przez internet!
Szukasz korepetycji na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu?
Przydatne materiały
Kontakt z nami
Kontakt
ZadaniaMatematyczne.pl / Współpraca:
[email protected]

Zadanie nr 28, matura 2010 maj

Trójkąty prostokątne równoramienne \( ABC \) i \( CDE \) są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku \(C\) jest prosty). Wykaż, że \( |AD|=|BE| \). A B C D E

Oznaczmy kąt \( ACD \) jako \(\alpha\), kąt \(DCB\) jako \(\beta\) i kąt \(BCE\) jako \(\gamma\).

A B C D E α γ β Zauważamy, że kąt \(\alpha\) to różnica kątów \( ACB\) i \(DCB\). Z treści zadania wiemy, że kąt \(ACB\) to kąt prosty, a kąt \(DCB\) określiliśmy jako \(\beta\). Zatem kąt \(\alpha=90^\circ-\beta\).
Podobnie kąt \(\gamma\) to różnica kątów \( DCE\) i \(DCB\). Z treści zadania wiemy, że kąt \(DCE\) to kąt prosty, a kąt \(DCB\) określiliśmy jako \(\beta\). Zatem kąt \(\gamma=90^\circ-\beta\).
Pokazaliśmy, że kąty \(\alpha\) i \(\gamma\) mają taką samą miarę. Zaznaczmy zatem na rysunku \(\gamma\) jako \(\alpha\).

Jako że trójkąt \( ABC \) jest trójkątem równoramiennym z kątem prostym przy wierzchołku \(C\), to boki \(AC\) i \(CB\) są ramionami. Oznaczmy ich długość jako \(x\).

Podobnie sytuacja się ma w trójkącie \( CDE \) - jako że trójkąt \( CDE \) jest trójkątem równoramiennym z kątem prostym przy wierzchołku \(C\), to boki \(DC\) i \(EC\) są ramionami. Oznaczmy ich długość jako \(y\).

Dodatkowo zaznaczmy na rysunku trójkąty \(ACD\) (na rysunku na pomarańczowo) i \(BCD\) (na niebiesko). A B C D E x x a a y y Widzimy, że w obu trójkątach mamy boki długości \(x\) i \(y\), oraz kąt \(\alpha\) pomiędzy nimi. Są to zatem trójkąty przystające. W takim razie trzeci bok w obu trójkątach musi mieć taką samą długość, czyli \( |AD|=|BE| \).

Drukuj

Polub nas
Rozwijaj swoje SocialMedia!
Skorzystaj z Naszego nowego Projektu!
Kup Like na Facebook, Instagram, Youtube!