Matura z matematyki

Matematyka - zadania z matematyki

Zadania matematyczne Mapa strony Kontakt

Korepetycje u autora przez internet!
Szukasz korepetycji na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu?
Przydatne materiały
Kontakt z nami
Kontakt
ZadaniaMatematyczne.pl / Współpraca:
[email protected]

Rozwiązania zadań z tego działu

Zadanie nr 1, matura 2012 maj

Cenę nart obniżono o \(20\%\), a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze \(30\%\). W wyniku obu obniżek cena nart zmniejszyła się o
A. \(44\%\) B. \(50\%\) C. \(56\%\) D. \(60\%\)

Zadanie nr 1, matura 2012 sierpień

Długość boku kwadratu \(k_2\) jest o \(10\%\) większa od długości boku kwadratu \(k_1\). Wówczas pole kwadratu \(k_2\) jest większe od pola kwadratu \(k_1\)
A. o \(10\%\) B. o \(110\%\) C. o \(21\%\) D. o \(121\%\)

Zadanie nr 2, matura 2011 maj

Pierwsza rata, która stanowi \(9%\) ceny roweru jest równa \(189\)zł. Rower kosztuje
A. \( 1701\)zł B. \( 2100 \)zł C. \( 1890 \)zł D. \( 2091 \)zł

Zadanie nr 2, matura 2010 maj

Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?
A. \( 163,80 \) zł B. \( 180 \) zł C. \( 294 \) zł D. \( 420 \) zł

Zadanie nr 2, matura 2013 maj

Liczby \( a \) i \( b \) sa dodatnie oraz \( 12\% \) liczby \( a \) jest równe \( 15\% \) liczby \( b \). Stąd wynika, że \( a \) jest równe
A. \( 103\% \) liczby \( b \) B. \( 125\% \) liczby \( b \) C. \( 150\% \) liczby \( b \) D. \( 153\% \) liczby \( b \)

Zadanie nr 2, matura 2013 sierpień

Gdy od \( 17\% \) liczby \( 21 \) odejmiemy \( 21\% \) liczby \( 17 \), to otrzymamy
A. \( 0 \) B. \( \frac{4}{100} \) C. \( 3{,}57 \) D. \( 4 \)

Zadanie nr 3, próbna matura 2010 listopad

Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono 0 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
A. 24400 zł B. 24700 zł C. 24000 zł D. 24300 zł

Zadanie nr 3, matura próbna II 2010 listopad

Stół kosztował 320 zł. Ile kosztuje stół po podwyżce ceny o 20%?
A. 384 zł B. 256 zł C. 340 zł D. 400 zł

Zadanie nr 6, próbna matura 2012 listopad

Kwotę 10000 zł wpłacamy do banku na 4 lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi 3%. Po 4 latach kwotę na rachunku będzie można opisać wzorem:
A. \( 10000\cdot(1{,}0075)^4 \) B. \( 10000\cdot(1{,}03)^4 \)
C. \( 10000\cdot(1{,}03)^{16} \) D. \( 10000\cdot(1{,}0075)^{16} \)

Zadanie nr 29, matura próbna 2012 listopad

Długość krawędzi sześcianu zwiększono o 20%. Oblicz, o ile procent wzrosła objętość tego sześcianu.
Polub nas
Rozwijaj swoje SocialMedia!
Skorzystaj z Naszego nowego Projektu!
Kup Like na Facebook, Instagram, Youtube!