Matura z matematyki

Matematyka - zadania z matematyki

Zadania matematyczne Mapa strony Kontakt

Korepetycje u autora przez internet!
Szukasz korepetycji na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu?
Przydatne materiały
Kontakt z nami
Kontakt
ZadaniaMatematyczne.pl / Współpraca:
[email protected]

Rozwiązania zadań z tego działu

Zadanie nr 15, matura 2013 maj

Średnice \( AB \) i \( CD \) okręgu o środku \( S \) przecinają się pod kątem \( 50^\circ \) (tak jak na rysunku). D B M C A S 50 a Miara kąta \( \alpha \) jest równa
A. \( 25^{\circ} \) B. \( 30^{\circ} \) C. \( 40^{\circ} \) D. \( 50^{\circ} \)

Zadanie nr 16, matura 2012 maj

Punkty \(A\), \(B\), \(C\), \(D\) dzielą okrąg na \(4\) równe łuki. Miara zaznaczonego na rysunku kąta wpisanego \(ACD\) jest równa image/svg+xml D C A B
A. \( 90^{\circ} \) B. \( 60^{\circ} \) C. \( 45^{\circ} \) D. \( 30^{\circ} \)

Zadanie nr 16, matura 2011 maj

Punkt \( O \) jest środkiem okręgu. Kąt \( \alpha \) ma miarę 160 A B C a O
A. \( 80^\circ \) B. \( 100^\circ \)
C. \( 110^\circ \) D. \( 120^\circ \)

Zadanie nr 16, matura 2013 sierpień

Punkt \( O \) jest środkiem okręgu o średnicy \( AB \) (tak jak na rysunku). Kąt \( \alpha \) ma miarę 100° α A C B O
A. \( 40^\circ \) B. \( 50^\circ \) C. \( 60^\circ \) D. \( 80^\circ \)

Zadanie nr 17, matura 2012 sierpień

Punkty \(A\), \(B\) i \(C\) leżą na okręgu o środku \(S\) (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego \(ACB\) jest równa 230° S A C B
A. \( 65^\circ \) B. \( 100^\circ \) C. \( 115^\circ \) D. \( 130^\circ \)

Zadanie nr 18, matura 2010 maj

Punkty \( A \), \( B \), \( C \) leżące na okręgu o środku \( S \) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego \( ASB \) jest równa S C A B
A. \( 120^\circ \) B. \( 90^\circ \) C. \( 60^\circ \) D. \( 30^\circ \)

Zadanie nr 19, matura próbna 2010 listopad

Punkty \(A\), \(B\) i \(C\) leżą na okręgu o środku \(S\) (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego \(ACB\) jest równa 230° S A C B
A. \( 65^\circ \) B. \( 100^\circ \) C. \( 115^\circ \) D. \( 130^\circ \)

Zadanie nr 29, matura próbna 2010 listopad

Dany jest prostokąt \( ABCD \). Okręgi o średnicach \( AB \) i \( AD \) przecinają się w punktach \( A \) i \( P \) (zobacz rysunek). Wykaż, że punkty \( B \), \( P \) i \( D \) leżą na jednej prostej. A D C B P
Polub nas
Rozwijaj swoje SocialMedia!
Skorzystaj z Naszego nowego Projektu!
Kup Like na Facebook, Instagram, Youtube!