Matura z matematyki

Matematyka - zadania z matematyki

Zadania matematyczne Mapa strony Kontakt

Korepetycje u autora przez internet!
Szukasz korepetycji na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu?
Przydatne materiały
Kontakt z nami
Kontakt
ZadaniaMatematyczne.pl / Współpraca:
[email protected]

Rozwiązania zadań z tego działu

Zadanie nr 1, matura 2013 sierpień

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności \( 2(3-x)>x \).
A. 2 4 x B. 2 4 x
C. 2 4 x D. 2 4 x

Zadanie nr 5, matura 2011 maj

Rozwiązanie równania \(x(x+3)-49=x(x-4)\) należy do przedziału
A. \( (-\infty,3) \) B. \( (10,+\infty) \) C. \( (-5,-1) \) D. \( (2,+\infty) \)

Zadanie nr 6, matura 2011 maj

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności \( \frac{3}{8}+\frac{x}{6}<\frac{5x}{12} \) jest
A. \( 1 \) B. \( 2 \) C. \( -1 \) D. \( -2 \)

Zadanie nr 6, matura 2010 maj

Rozwiązaniem równania \( \frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5} \) jest
A. \( 1 \) B. \( \frac{7}{3} \) C. \( \frac{4}{7} \) D. \( 7 \)

Zadanie nr 6, matura 2013 sierpień

Liczby rzeczywiste \( a,b,c \) spełniają warunki \( a+b=3 \), \(b+c =4 \) i \( c+a=5 \). Wtedy suma \( a+b+c \) jest równa
A. \( 20 \) B. \( 6 \) C. \( 4 \) D. \( 1 \)

Zadanie nr 7, matura 2011 maj

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: \(3(x-1)(x-5)\le 0\) i \(x>1\).
A. -1 3 x B. 1 6 x
C. 1 5 x D. 1 5 x

Zadanie nr 8, matura próbna II 2010 listopad

Rozwiązaniem równania \( \frac{x-6}{2x-4}=\frac{2}{3} \) jest liczba
A. \( 8 \) B. \( 10 \) C. \( \frac{1}{2} \) D. \( -10 \)

Zadanie nr 10, matura 2013 maj

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \( \frac{x}{2} \leq \frac{2x}{3}+\frac{1}{4} \) jest
A. \( -2 \) B. \( -1 \)
C. \( 0 \) D. \( 1 \)

Zadanie nr 11, matura 2012 sierpień

Równanie \( \frac{(x+3)(x-2)}{(x-3)(x+2)}=0 \) ma
A. dokładnie jedno rozwiązanie B. dokładnie dwa rozwiązanie
C. dokładnie trzy rozwiązania D. dokładnie cztery rozwiązania

Zadanie nr 27, matura 2012 maj

Uzasadnij, że jeśli liczby rzeczywiste \(a\), \(b\), \(c\) spełniają nierówności \( 0 <a<b<c \), to \( \frac{a+b+c}{3}>\frac{a+b}{2} \).
Polub nas
Rozwijaj swoje SocialMedia!
Skorzystaj z Naszego nowego Projektu!
Kup Like na Facebook, Instagram, Youtube!