Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Zredukuj wyrazy podobne.
a) \( 2x^2-5x-3-4x^2+2x-7 \)
b) \( 1-2x-3x^2+x^3-3-3x+x^2-x^3 \)
c) \( x^3-5x-2+x^3-4x^2+3 \)
d) \( 2x^4-4x^3-4x+2-3-5x^2-4x^3-2x^2 \)

Oznaczymy wyrazy podobne kolorami i rozwiążemy

  • a) \( 2x^2-5x-3-4x^2+2x-7 \) \[ \class{color1}{2x^2}\class{color2}{-5x}-3\class{color1}{-4x^2}\class{color2}{+2x}-7= \class{color1}{-2x^2}\class{color2}{-3x}-10 \]
  • b) \( 1-2x-3x^2+x^3-3-3x+x^2-x^3 \) \[ 1\class{color1}{-2x}\class{color2}{-3x^2}\class{color3}{+x^3}-3\class{color1}{-3x}\class{color2}{+x^2}\class{color3}{-x^3}=\class{color2}{-2x^2}\class{color1}{-5x}-2 \]
  • c) \( x^3-5x-2+x^3-4x^2+3 \) \[ \class{color3}{x^3}\class{color1}{-5x}-2\class{color3}{+x^3}\class{color2}{-4x^2}+3 =\class{color3}{2x^3}\class{color2}{-4x^2}\class{color1}{-5x}+1 \]
  • d) \( 2x^4-4x^3-4x+2-3-5x^2-4x^3-2x^2 \) \[ \class{color4}{2x^4}\class{color3}{-4x^3}\class{color1}{-4x}+2-3\class{color3}{-4x^3}\class{color2}{-2x^2}=\class{color3}{-8x^3}\class{color2}{-5x^2}\class{color1}{-4x}-1 \]