Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Dany jest wielomian określony wzorem \( W(x)=x^3-4x^2+3x-5 \). Oblicz:
a) \( W(0) \) b) \( W(1) \) c) \( W(-2) \) d) \( W(-10) \)

Istotą zadania jest policzenie wartości funkcji dla ustalonego argumentu. W takim razie zastępujemy każde wystąpienie argumentu przez wskazaną w podpunkcie wartość.

 • a) \( W(0) \)
  \[ W(0)=0^3-4\cdot 0^2+3\cdot 0-5=0-4\cdot 0 + 0 - 5=-5 \]
 • b) \( W(1) \)
  \[ W(1)=1^3-4\cdot 1^2+3\cdot 1-5=1-4\cdot 1 + 3 - 5= \\=1-4+3-5=-5 \]
 • c) \( W(-2) \)
  \[ W(-2)=(-2)^3-4\cdot (-2)^2+3\cdot (-2)-5\class{mathHint hintPotegiUjemnaPodstawa}= \\ \class{mathHint hintPotegiUjemnaPodstawa}=-8-4\cdot4-6-5=-8-16-6-5=-35 \]
 • c) \( W(-10) \)
  \[ W(-10)=(-10)^3-4\cdot (-10)^2+3\cdot (-10)-5\class{mathHint hintPotegiUjemnaPodstawa}= \\ \class{mathHint hintPotegiUjemnaPodstawa}=-1000-4\cdot100-30-5= -1000-400-30-5=1435 \]