Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Prostą równoległą do prostej o równaniu \( y=\frac{2}{3}x-\frac{4}{3} \) jest prosta opisana równaniem
A. \( y=-\frac{2}{3}x+\frac{4}{3} \) B. \( y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3} \)
C. \( y=\frac{3}{2}x-\frac{4}{3} \) D. \( y=-\frac{3}{2}x-\frac{4}{3} \)

W treści zadania mamy zadaną prostą o równaniu w postaci kierunkowej. \[ y=\class{color1}ax+\class{color2}b \\ y=\class{color1}{\frac{2}{3}}x+(\class{color2}{-\frac{4}{3}}) \] Współczynniki równe są zatem: \[ \class{color1}a = \class{color1}{\frac{2}{3}} \\ \class{color2}b=\class{color2}{-\frac{4}{3}} \] Zatem prosta do niej równoległa będzie będzie miała taki sam współczynnik kierunkowy, czyli \( \class{color1}a = \class{color1}{\frac{2}{3}} \).
Prosta taka będzie więc postaci: \[ y=\class{color1}{\frac{2}{3}}x+b \]

Spośród odpowiedzi wybierzemy taką, która jest takiej postaci (ma współczynnik \( \class{color1}a = \class{color1}{\frac{2}{3}} \)).

Prawidłowa odpowiedź, to odpowiedź B.