Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Funkcja \( f \) jest określona wzorem \( f(x)=\frac{2x}{x-1} \) dla \( x\ne 1 \). Wartość funkcji \( f \) dla argumentu \( x=2 \) jest równa
A. \( 2 \) B. \( -4 \) C. \( 4 \) D. \( -2 \)

Wiemy, że \[ f(\class{color1}x)=\frac{2\class{color1}x}{\class{color1}x-1} \] Policzmy więc wartość funkcji \( f \) dla argumentu \( x=2 \), czyli \( f(\class{color1}2) \) \[ f(\class{color1}2)=\frac{2\cdot\class{color1}2}{\class{color1}2-1}=\frac{4}{1} = 4 \]

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.