Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \( y=f(x) \). 1 2 3 4 5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4
A. \( 4 \) B. \( 3 \) C. \( 2 \) D. \( 1 \)

Zastanówmy się nad tym, jakie wartości osiąga funkcja \( f \) w przedziale \( \langle -1, 1 \rangle \). Zaznaczmy ten przedział na osi \( Ox \), do tego zaznaczmy część wykresu z tego przedziału. 1 2 3 4 5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 Widzimy, że w tym przedziale funkcja osiąga wartości od \( 1 \) do \( 3 \) (wartości funkcji odczytujemy z osi \( Oy \)). Największa wartość to więc \( 3 \).

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.