Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Ciąg \( (a_n) \) jest określony wzorem \( a_n=n^2-n \), dla \( n\ge 1 \). Który wyraz tego ciągu jest równy 6?
A. drugi B. trzeci C. szósty D. trzydziesty

Wiemy, że \( \class{color1}n \)-ty wyraz ciągu równy jest \( a_\class{color1}n=\class{color1}n^2-\class{color1}n \). Policzymy wartości wyrazów z dostępnych odpowiedzi. Jeżeli któryś będzie równy \( 6 \), to będzie to prawidłowa odpowiedź.

  • A. drugi \[ a_\class{color1}n=\class{color1}n^2-\class{color1}n\\ a_\class{color1}2=\class{color1}2^2-\class{color1}2=4-2=2\ne6 \] Nie jest to prawidłowa odpowiedź
  • B. trzeci \[ a_\class{color1}n=\class{color1}n^2-\class{color1}n\\ a_\class{color1}3=\class{color1}3^2-\class{color1}3=9-3=6 \] To prawidłowa odpowiedź.

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.