Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Objętość walca o wysokości \( 8 \) jest równa \( 72\pi \). Promień podstawy tego walca jest równy
A. \( 9 \) B. \( 8 \) C. \( 6 \) D. \( 3 \)

Objętość walca wyraża się wzorem \[ V=\pi \class{color1}r^2\class{color2}H \] Z treści zadania wiemy, że wysokość \( \class{color2}H=8 \), oraz że objętość \( V=72\pi \). Podstawmy te wartości do powyższego wzoru i wyliczmy promień \( \class{color1}r \). \[ \begin{matrix} 72\pi = \pi \class{color1}r^2 \cdot 8 & /:(8\pi) \end{matrix}\\ \frac{72\pi}{8\pi}=\class{color1}r^2\\ \begin{matrix} 9=\class{color1}r^2 & /\sqrt{\hspace{1em}} \end{matrix}\\ r=3 \]

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D.