Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Gdy od \( 17\% \) liczby \( 21 \) odejmiemy \( 21\% \) liczby \( 17 \), to otrzymamy
A. \( 0 \) B. \( \frac{4}{100} \) C. \( 3{,}57 \) D. \( 4 \)

Zapiszmy wyrażenie z zadania. \[ 17\% \cdot 21 - 21\% \cdot 17 \] Skorzystajmy teraz z faktu, że jeden procent to nic innego jak \( \frac{1}{100} \) i wyliczmy wartość. \[ \frac{17}{100} \cdot 21 - \frac{21}{100}\cdot 17 = \frac{17\cdot 21}{100}-\frac{21\cdot 17}{100} \] Widzimy, że odejmujemy od siebie identyczne ułamki, zatem nawet bez wyliczania wartości możemy stwierdzić, że wartość odejmowania to \( 0 \).

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A.