Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności \( 2(3-x)>x \).
A. 2 4 x B. 2 4 x
C. 2 4 x D. 2 4 x

Rozwiążmy nierówność z zadania \[ 2(3-x)>x 2\cdot3-2\cdot x > x \\ \begin{matrix} 6 - 2x >x &/+2x \end{matrix}\\ 6>x+2x\\ \begin{matrix} 6>3x&/:3 \end{matrix} \frac{6}{3}>x\\ 2>x \]

Wyliczyliśmy, że \( 2 \) jest większe od \( x \), innymi słowy \( x \) jest mniejsze od \( 2 \). Zaznaczmy takie \( x \) na osi liczbowej. Interesują nas liczby mniejsze od \( 2 \), zatem te, które na osi liczbowej są przed \( 2 \). Będzie to: 2 4 x Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D.