Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej, której zbiorem wartości jest \( \langle-2,+\infty ) \).
A. -3 -2 -1 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -1 4 -4 B. -3 -2 -1 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -1 4 -4
C. -3 -2 -1 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -1 4 -4 D. -3 -2 -1 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -1 4 -4

Aby rozwiązać zadanie, zgodnie z definicją zbioru wartości funkcji odczytamy zbiory wartości funkcji z kolejnych odpowiedzi, aż natrafimy na taką, której zbiorem wartości jest zbior \( \langle-2,+\infty) \).

  • A. -3 -2 -1 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -1 4 -4 Widzimy, że punkty wykresu leżą na wysokości od \(2\) w górę (jako że z treści zadania wiemy, że są to wykresy funkcji kwadratowej, to wykres wykracza poza rysunek do nieskończoności). Zatem zbiór wartości to \( \langle 2, +\infty )\) i nie jest to prawidłowa odpowiedź.
  • B. -3 -2 -1 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -1 4 -4 Widzimy, że punkty wykresu funkcji leżą na wysokości od \(-2\) w górę. Zatem zbiorem wartości jest zbiór \( \langle -2,+\infty) \). Jest to prawidłowa odpowiedź.

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.