Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Liczba \( (-2) \) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f(x)=mx+2 \). Wtedy
A. \( m=3 \) B. \( m=1 \) C. \( m=-2 \) D. \( m=-4 \)

Zgodnie z definicją miejsca zerowego liczba \( (-2) \) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \( f(x) \), gdy \( f(-2)=0 \). Zatem podstawmy za \( x \) liczbę \( -2 \) i sprawdźmy, dla jakiego \( m \) otrzymamy wartość \( 0 \). \[ f(-2)=0 \\ f(-2)=m(-2)+2 \\[1em] 0=m(-2)+2 \\ \begin{matrix} 0=-2m+2 & /+2m \end{matrix}\\ \begin{matrix} 2m=2 & /:2 \end{matrix}\\ m=1 \] Zatem liczba \( (-2) \) jest miejscem zerowym funkcji z zadania, gdy \( m =1\).

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.