Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000 zł, 2800 zł, 3400 zł, 3600 zł, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa
A. 3400 zł B. 3500 zł C. 6000 zł D. 7000 zł

Zgodnie z definicją mediana to środkowa wartość uporządkowanego ciągu liczb, gdy liczba wyrazów jest nieparzysta, lub średnia arytmetyczna dwóch środkowych wyrazów, gdy liczba wyrazów ciągu jest parzysta.

Uporządkujmy zarobki 6 osób, mamy ciąg \[ (2000,2800,3400,3600,4200,8000) \] Mamy parzystą liczbę wyrazów, mamy zatem dwie środkowe wartości: \( 3400 \) i \( 3600 \). Mediana będzie ich średnią arytmetyczną. Będzie równa \[ \frac{3400+3600}{2}=\frac{7000}{2}=3500 \] Mediana zarobków pracowników to 3500 zł.

Prawidłowa odpowiedź, to odpowiedź B.