Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Objętość sześcianu jest równa \( 64 \). Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. \( 512 \) B. \( 384 \) C. \( 96 \) D. \( 16 \)

Na pole powierzchni całkowitej sześcianu składają się pola wszystkich sześciu ścian, które oczywiście są kwadratami. Czyli pole powierzchni sześcianu o krawędzi długości \( \class{color1}{a} \) będzie wyrażone wzorem \[ Pp_{c}=6\cdot \class{color1}{a}^2 \]

Aby poznać długość krawędzi sześcianu, wykorzystamy fakt, że wiemy jaka jest objętość tego sześcianu.
Objętość sześcianu o boku \( \class{color1}{a} \) jest równa \[ V=a^3 \] Wiemy, że \( V=64 \), mamy więc \[ \begin{matrix} 64=\class{color1}{a}^3 & /\sqrt[3]{\hspace{1em}} \end{matrix}\\ a=\sqrt[3]{64}=\sqrt[3]{4\cdot4\cdot4}=4 \]

Podstawimy poznaną długość boku do napisanego wcześniej wzoru na pole powierzchni całkowitej sześcianu \[ Pp_{c}=6\cdot \class{color1}{a}^2\\ Pp_{c}=6\cdot 4^2=6\cdot16=96 \]

Prawidłowa odpowiedź, to odpowiedź C.