Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Dany jest ciąg \( (a_n) \) określony wzorem \( a_n=\frac{n}{(-2)^n} \) dla \( n\ge1 \). Wówczas
A. \( a_3=\frac{1}{2} \) B. \( a_3=-\frac{1}{2} \) C. \( a_3=\frac{3}{8} \) D. \( a_3=-\frac{3}{8} \)

Ciąg dany jest wzorem \( a_n=\frac{n}{(-2)^n} \), zatem \(n\)-ty w kolejności wyraz ciągu jest równy \( \frac{n}{(-2)^n} \). Policzymy ile będzie równy trzeci wyraz tego ciągu \[ a_\class{color1}{3}=\frac{\class{color1}{3}}{(-2)^{\class{color1}{3}}}=\frac{3}{-8}=-\frac{3}{8} \] Prawidłowa odpowiedź, to odpowiedź D.