Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Wskaż wykres funkcji, która w przedziale \(\langle-4,4\rangle\) ma dokładnie jedno miejsce zerowe.
A.
x f(x) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4
B.
x f(x) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4
C.
x f(x) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4
D.
x f(x) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4

Wskażemy miejsca zerowe podanych funkcji z przedziału \(\langle-4,4\rangle\). Miejsce zerowe na wykresie to punkty, w których wykres funkcji przecina oś \(x\).

Wykres z odpowiedzi A posiada dwa miejsca zerowe w przedziale \(\langle-4,4\rangle\):
x f(x) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4


Wykres z odpowiedzi B nie posiada miejsc zerowych w przedziale \(\langle-4,4\rangle\):
x f(x) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4


Wykres z odpowiedzi C posiada jedno miejsce zerowe w przedziale \(\langle-4,4\rangle\):
x f(x) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4


Wykres z odpowiedzi D posiada dwa miejsca zerowe w przedziale \(\langle-4,4\rangle\):
x f(x) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4

Zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C.