Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=ax+6\), gdzie \(a>0\). Wówczas spełniony jest warunek
A. \( f(1)>1 \) B. \( f(2)=2 \) C. \( f(3)<3 \) D. \( f(4)=4 \)

Sprawdzimy kolejno warunki z dostępnych odpowiedzi, póki nie natrafimy na prawdziwy.
Z treści zadania mamy: \[ f(\class{color1}{x})=a\class{color1}{x}+6 \tag{I} \] \[ a>0 \tag{II} \]

Sprawdzimy odpowiedź A: \[ f(\class{color1}{1})\stackrel{\text{(I)}}{=}a\cdot\class{color1}{1}+6=a+6\stackrel{\text{(II)}}{>}6>1 \] Pokazaliśmy, że \( f(1)>1 \), tak więc odpowiedź A jest prawidłowa.