Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Punkt \(A\) ma współrzędne \((5,2012)\). Punkt \(B\) jest symetryczny do punktu \(A\) względem osi \(Ox\) a punkt \(C\) jest symetryczny do punktu \(B\) względem osi \(Oy\). Punkt \(C\) ma współrzędne
A. \( (-5,-2012) \) B. \( (-2012,-5) \) C. \( (-5,2012) \) D. \( (-2012,5) \)

W przypadku symetrii względem osi \(Ox\) współrzędna \(y\) zmienia się na liczbę przeciwną. zatem współrzędne punktu \(B\) to \((5,-2012)\).

W przypadku symetrii względem osi \(Oy\) współrzędna \(x\) zmienia się na liczbę przeciwną. zatem współrzędne punktu \(C\) to \((-5,-2012)\).

Prawidłowa odpowiedź to A.