Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(3x-6y+7=0\)
A. \( y=\frac{1}{2}x \) B. \( y=-\frac{1}{2}x \) C. \( y=2x \) D. \( y=-2x \)

Najprościej zauważyć dwie proste równoległe, gdy są one przedstawione w postaci kierunkowej.

Zauważamy, że prosta \(3x-6y+7=0\) zapisana jest w postaci ogólnej. Sprowadźmy ją zatem do postaci kierunkowej: \[ \begin{matrix} 3x-6y+7=0 & /-3x-7 \end{matrix}\\ \begin{matrix} -6y=-3x-7 & /:(-6) \end{matrix}\\ y=\frac{-3x-7}{-6}\\ y=\frac{-3x}{-6}-\frac{7}{-6}\\ y=\frac{1}{2}x+\frac{7}{6} \] Z postaci kierunkowej \( y=\frac{1}{2}x+\frac{7}{6} \) odczytujemy współczynnik kierunkowy, który jest równy \( \frac{1}{2}\).

Z dostępnych odpowiedzi wybieramy tę, której współczynnik kierunkowy jest również równy \(\frac{1}{2}\).

Prawidłowa odpowiedź to A.