Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe \(4\). Objętość tego sześcianu jest równa
A. \( 6 \) B. \( 8 \) C. \( 24 \) D. \( 64 \)

Z treści zadania wiemy, że ściana sześcianu jest kwadratem o polu równym \(4\) \((P_\square=a^2=4)\). Możemy wyliczyć długość krawędzi sześcianu (\(a>0\)). \[ \begin{matrix} a^2=4 & /\sqrt{\hspace{1em}} \end{matrix}\\ a=2 \] Mając daną krawędź sześcianu możemy wyliczyć jego objętość korzystając ze wzoru na objętość sześcianu: \(V=a^3\). \[ V=2^3=8 \]

Prawidłowa odpowiedź to B.