Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Wierzchołkiem paraboli o równaniu \( y=-3(x-2)^2+4 \) jest punkt o współrzędnych
A. \( (-2,-4) \) B. \( (-2,4) \) C. \( (2,-4) \) D. \( (2,4) \)

Zauważamy, że funkcja \( f(x) \) jest zapisana w postaci kanonicznej, czyli postaci \[ f(x)=\class{color1}{a}(x-\class{color2}{p})^2+\class{color3}{q} \] Gdzie współczynnik \(\class{color1}{a}\) to współczynnik \( \class{color1}{a} \) z postaci ogólnej, a punkt \( W=(\class{color2}{p},\class{color3}{q}) \) to wierzchołek paraboli.
Mamy \[ f(x)=-3(x-2)^2+4 =\class{color1}{-3}(x-\class{color2}{2})^2+\class{color3}{4} \] Zatem \[ \class{color2}{p}=2 \\ \class{color3}{q}=4 \] Zatem wierzchołek paraboli ma współrzędne \( W=(\class{color2}{p},\class{color3}{q})=(2,4) \)

Prawidłowa odpowiedź to D.