Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Liczba rzeczywistych rozwiązań równania \( (x+1)(x+2)(x^2+3) = 0 \) jest równa
A. \( 0 \) B. \( 1 \) C. \( 2 \) D. \( 4 \)

Równanie z zadania jest iloczynem (mnożeniem), który ma dać w wyniku zero. Będzie tak, jeżeli którykolwiek z czynników (w tym przypadku nawiasów) będzie równy zero (zero razy cokolwiek da zero). Sprawdźmy więc, czy kolejne nawiasy mogą być równe zero. \[ x+1 = 0 \] Naturalnie to równanie ma rozwiązanie (\(x=-1 \)). \[ x+2 = 0 \] To równanie również ma rozwiązanie (\( x = -2 \)). \[ x^2 + 3 = 0 \] Spróbujmy rozwiązać to równanie \[ \begin{matrix} x^2 + 3 = 0 & /-3 \end{matrix} x^2 = -3 \] Oczywiście każda liczba podniesiona do kwadratu nie będzie ujemna, więc nie ma rozwiązań.

Równanie z zadania ma dwa rozwiązania. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.