Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Ciąg \( a_n \) określony dla \( n \geq 1 \) jest arytmetyczny oraz \( a_3 = 10 \) i \( a_4 = 14 \). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A. \( a_1=-2 \) B. \( a_1=2 \) C. \( a_1=6 \) D. \( a_1=12 \)

Policzymy różnicę tego ciągu (różnicę każdych dwóch kolejnych wyrazów ciągu) korzystając z faktu, że w treści zadania mamy podane dwa kolejne wyrazy (trzeci i czwarty). \[ \class{color1}{r} = a_4 - a_3 = 14 - 10 = 4 \] Wiemy, że każdy następny wyraz jest o 4 większy od poprzedniego, więc: \[ a_2 = a_3 - 4 = 10 - 4 = 6 \\ a_1 = a_2 - 4 = 6 - 4 = 2 \]

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.