Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji \( y = f(x) \) określnej dla \( x \in \langle -7, 4 \rangle \). y x 1 2 3 4 5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Rysunek 1
y x 1 2 3 4 5 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Rysunek 2
Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji
A. \( y=f(x+2) \) B. \( y=f(x)-2 \)
C. \( y=f(x-2) \) D. \( y=f(x)+2 \)

Zauważamy, że wykres na rysunku 2 to wykres z rysunku 1 przesunięty w prawo o 2 jednostki. W takim razie na rysunku 2 mamy wykres funkcji \( f(x-2) \).

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.