Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Liczby \(x_1\),\(x_2\) są różnymi rozwiązaniami równania \(2x^2+3x-7=0\). Suma \(x_1+x_2\) jest równa
A. \( -\frac{7}{2} \) B. \( -\frac{7}{4} \) C. \( -\frac{3}{2} \) D. \( -\frac{3}{4} \)

Aby rowziązać zadanie należy zauważyć, że mamy tutaj do czynienia ze wzorami Viete'a.

Skorzystamy ze wzoru \( x_1+x_2=-\frac{\class{color3}{b}}{\class{color2}{a}} \), gdzie \(x_1\) i \(x_2\) są pierwiastkami równania kwadratowego postaci \(\class{color2}{a}x^2+\class{color3}{b}x+c=0\)

Współczynniki równania \(2x^2+3x-7=0\) to: \(\class{color2}{a}=2\), \(\class{color3}{b}=3\) oraz \(c=-7\). Tak więc w tym przypadku mamy: \[ x_1+x_2=-\frac{\class{color3}{b}}{\class{color2}{a}} = -\frac{3}{2} \] Prawidłowa odpowiedź to C