Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Liczba \(\sqrt[3]{(-8)^{-1}}\cdot 16^\frac{3}{4}\) jest równa
A. \(-8\) B. \(-4\) C. \(2\) D. \(4\)

\[ \sqrt[3]{(-8)^{-1}}\cdot 16^\frac{3}{4} \class{mathHint hintPotegiUjemnyWykladnik hintWykladnikUlamek}{=} \sqrt[3]{\frac{1}{-8}}\cdot \sqrt[4]{16}^3 \class{mathHint hintPierwiastkowanieUlamka}{=} \frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{-8}}\cdot 2^3 \class{mathHint hintPotegiUjemnaPodstawa}{=} \\ = \frac{1}{-2}\cdot 8 =-\frac{1}{2}\cdot 8=-4 \] Prawidłowa odpowiedź to B.