Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Cenę nart obniżono o \(20\%\), a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze \(30\%\). W wyniku obu obniżek cena nart zmniejszyła się o
A. \(44\%\) B. \(50\%\) C. \(56\%\) D. \(60\%\)

Oznaczmy sobie:
\(x\) - cena nart przed obniżkami
\(x_1\) - cena nart po pierwszej obniżce
\(x_2\) - cena nart po obu obniżkach \[ x_1=x\cdot(100-80)\%=x\cdot 80\%=80\%x \] \[ x_1=80\%x \tag{I} \] \[ x_2=x_1\cdot(100-30)\%=x_1\cdot 70\%=70\%x_1 \stackrel{\text{(I)}}{=} 70\%\cdot80\% x \] \[ x_2=\frac{7\not0}{10\not0}\cdot\frac{8\not0}{10\not0}x=\frac{56}{100}x=56\%x \] \[ x_2=56\%x \] Cena po drugiej obniżce wynosi \(56\%\) ceny sprzed obniżek. Zatem cena sprzed obniżek obniżyła się o \((100-56)\%=44\%\). Prawidłowa odpowiedź to A