Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Wyrażenie \( \text{log}_4(2x-1) \) jest określone dla wszystkich liczb \(x\) spełniających warunek
A. \( x\le\frac{1}{2} \) B. \( x>\frac{1}{2} \) C. \( x\le 0 \) D. \( x>0 \)

Zadanie rozwiążemy korzystając z tego, że logarytm \(\text{log}_ab\) jest określony, kiedy \(b>0\).
W tym zadaniu mamy zatem \[ \begin{matrix} 2x-1>0 & /+1 \end{matrix}\\ \begin{matrix} 2x>1 & /:2 \end{matrix}\\ x>\frac{1}{2} \] Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.