Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Rozwiązanie równania \(x(x+3)-49=x(x-4)\) należy do przedziału
A. \( (-\infty,3) \) B. \( (10,+\infty) \) C. \( (-5,-1) \) D. \( (2,+\infty) \)

Wymnożymy, a następnie przekształcimy równanie: \[ x(x+3)-49=x(x-4) \\ \begin{matrix} x^2+3x-49=x^2-4x & /-x^2 \end{matrix}\\ \begin{matrix} 3x-49=-4x & /+4x \end{matrix}\\ \begin{matrix} 3x-49+4x=0 & /+49 \end{matrix}\\ \begin{matrix} 7x=49 & /:7 \end{matrix}\\ x=7 \] Rozwiązaniem tego równania jest liczba \(7\). Jedynym przedziałem z dostępnych odpowiedzi, do którego należy liczba \(7\), to przedział \((2,+\infty)\) z odpowiedzi D.