Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Wyrażenie \(5a^2-10ab+15a\) jest równe iloczynowi
A. \( 5a^2(1-10b+3)\) B. \( 5a(a-2b+3) \)
C. \( 5a(a-10b+15) \) D. \( 5(a-2b+3) \)

Zadanie rozwiążemy wymnażając iloczyny z dostępnych odpowiedzi.

A. \[ \class{color1}{5a^2}\class{color2}{(1-10b+3)} = \class{color1}{5a^2}\cdot \class{color2}{1} + \class{color1}{5a^2}\cdot \class{color2}{(-10b)}+\class{color1}{5a^2}\cdot \class{color2}{3}=\\ =5a^2-50a^2b+15a^2=20a^2-50a^2b \] Odpowiedź A nie jest prawidłowa.

B. \[ \class{color1}{5a}\class{color2}{(a-2b+3)} = \class{color1}{5a}\cdot \class{color2}{a} + \class{color1}{5a}\cdot \class{color2}{(-2b)}+\class{color1}{5a}\cdot \class{color2}{3}=\\ =5a^2-10ab+15a \] Odpowiedź B to odpowiedź prawidłowa.