Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \( f \). -5 -4 -3 -2 -1 0 1 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 -1 -2 -3 y x Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) zbiór wartości funkcji \( f \),
b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \( f \) jest malejąca.

Najczęściej spotykanym wykresem jaki widzimy na co dzień jest najprawdopodobniej wykres temperatury na dane dni. Załóżmy, że nasz wykres jest właśnie takim wykresem, czyli że funkcja \( f \) jest funkcją która danemu dniu przyporządkowuje temperaturę.

a) zbiór wartości funkcji \( f \)
Zbiór wartości to zbiór wartości, jakie przyjmuje funkcja. W naszym przypadku możemy to utożsamić z pytaniem o to, jakie temperatury będą w dniach od \( -4 \) do \( 8 \).
Widzimy, że temperatury osiągane w tych dniach mają wartości od \( -2 \) do \( 3 \). Zaznaczymy te wartości na osi wartości (osi \( Oy\)) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 -1 -2 -3 y x Zbiór wartości funkcji \( f \) to zbiór \( \langle -2, 3 \rangle \).

b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \( f \) jest malejąca
Pytanie możemy utożsamić z innym - o największą liczbę dni, przez które temperatura się obniżała. Widzimy na wykresie, że temperatura obniżała się raz, od dnia \( -2 \) do dnia \( 2 \). Zaznaczymy ten przedział na wykresie -5 -4 -3 -2 -1 0 1 3 4 5 6 7 8 2 1 2 3 4 -1 -2 -3 y x Przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \( f \) jest malejąca to przedział \( \langle -2,2 \rangle \).