Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Dane są wielomiany \( W(x)=-2x^3+5x^2-3 \) oraz \( P(x)=2x^3+12x \). Wielomian \( W(x)+P(x) \) jest równy
A. \( 5x^2+12x-3 \) B. \( 4x^3+5x^2+12x-3 \)
C. \( 4x^6+5x^2+12x-3 \) D. \( 4x^3+12x^2-3 \)

Wykonujemy działanie z zadania \[ W(x)+P(x)=(-2x^3+5x^2-3) + (2x^3+12x)=\\ =-2x^3+5x^2-3+2x^3+12x \] Oznaczymy sobie wyrażenia związane z tą samą potęgą liczby \( x \) kolorami \[ \class{color3}{-2x^3}+\class{color2}{5x^2}-3+\class{color3}{2x^3}+\class{color1}{12x}=\\ = (\class{color3}{-2x^3}+\class{color3}{2x^3})+\class{color2}{5x^2}+\class{color1}{12x}-3= \class{color2}{5x^2}+\class{color1}{12x}-3 \]

Otrzymaliśmy wyrażenie z odpowiedzi A, zatem to prawidłowa odpowiedź.