Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Liczba \( \left(\frac{2^{-2}\cdot3^{-1}}{2^{-1}\cdot3^{-2}}\right)^0 \) jest równa
A. \( 1 \) B. \( 4 \) C. \( 9 \) D. \( 36 \)

Każda liczba różna od zera podniesiona do potęgi \( 0 \) daje wynik \( 1 \).
Zauważamy, że liczba, którą podniesiemy do zerowej potęgi (całe wyrażenie w nawiasie) jest z pewnością różna od zera.
Jeżeli nie dostrzegamy tego, to spójrzmy na to tak: aby ułamek był równy zero jego liczniku musi być równy zero. W tym przypadku w liczniku mamy iloczyn \(2^{-2}\cdot3^{-1} \), a aby iloczyn był równy zero, jeden z czynników musiałby być równy zero, a tak nie jest.
Podnosimy więc do potęgi zerowej liczbę różną od zera, w wyniku otrzymamy zatem \( 1 \).

Prawidłowa odpowiedź to A.