Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb \(x,3,1,4,1,5,1,4,1,5\) jest równa \(3\). Wtedy
A. \( x=2 \) B. \( x=3 \) C. \( x=4 \) D. \( x=5 \)

Średnia arytmetyczna liczb równa jest ich sumie podzielonej przez ich liczbę. W takim razie średnia arytmetyczna liczb \(x,3,1,4,1,5,1,4,1,5\) (tych liczb jest dziesięć) będzie równa \[ \frac{x+3+1+4+1+5+1+4+1+5}{10}=\frac{x+25}{10} \] Z treści zadania wiemy, że średnia ta jest równa \( 3 \). Mamy więc \[ \frac{x+25}{10}=3 \] Wyliczymy \(x\) \[ \begin{matrix} \frac{x+25}{10}=3 & /\cdot10 \end{matrix} \\ x+25=3\cdot 10 \\ \begin{matrix} x+25=30 & /-25 \end{matrix} \\ x=30-25=5 \]

Prawidłowa odpowiedź to D.