Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach \(5\times3\times4\) jest równe
A. \( 94 \) B. \( 60 \) C. \( 47 \) D. \( 20 \)

Narysujemy protopadłościan z zadania 5 3 4 Na pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu składają się następujące ściany:

  • dwa prostokąty o bokach długości \( 5 \) i \( 3 \), pole takiego prostokąta to \( P_1=5\cdot3=15 \)
  • dwa prostokąty o bokach długości \( 4 \) i \( 3 \), pole takiego prostokąta to \( P_2=4\cdot3=12 \)
  • dwa prostokąty o bokach długości \( 5 \) i \( 4 \), pole takiego prostokąta to \( P_3=5\cdot4=20 \)
Zatem pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu będzie równe \[ P_c=2\cdot P_1 + 2\cdot P_2 + 2\cdot P_3 = 2\cdot 15 + 2\cdot 12 + 2\cdot 20 =\\ = 30+24+40 = 94 \]

Prawidłowa odpowiedź to A.