Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \( y=-3x+5 \) jest równy
A. \( -\frac{1}{3} \) B. \( -3 \) C. \( \frac{1}{3} \) D. \( 3 \)

Prosta jest zapisana w postaci kierunkowej, czyli w postaci \[ y=\class{color2}{a}\cdot x + \class{color3}{b} \] Współczynnik \( \class{color2}{a} \) nazywamy współczynnikiem kierunkowym. Zapiszemy równanie prostej z zadania i odczytamy z niej ten współczynnik \[ y=\class{color2}{-3}\cdot x + \class{color3}{5} \] Współczynnik kierunkowy prostej o równaniu \( y=-3x+5 \) to \( -3 \).

Dwie proste są równoległe, gdy ich równania mają takie same współczynniki kierunkowe. Zatem współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej \( y=-3x+5 \) to \( -3 \) Prawidłowa odpowiedź, to odpowiedź B.