Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f(x) \). -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 y Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?
A. \( f(x)=0 \) B. \( f(x)=1 \) C. \( f(x)=2 \) D. \( f(x)=3 \)

Sprawdzimy odpowiedź A. Zaznaczymy na wykresie punkty, w których \( f(x)=0 \). Będą to punkty leżące na wysokości \( 0 \) na osi \( \text{O}y\) -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 y Są dwa takie punkty, więc równanie \( f(x)=0 \) ma dwa rozwiązania (\(x=2\) i \(x=6\)). Nie jest to zatem prawidłowa odpowiedź.

Sprawdzimy odpowiedź A. Zaznaczymy na wykresie punkty, w których \( f(x)=1 \). Będą to punkty leżące na wysokości \( 1 \) na osi \( \text{O}y\) -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 y Są cztery takie punkty, więc równanie \( f(x)=1 \) ma cztery rozwiązania. Nie jest to zatem prawidłowa odpowiedź.

Sprawdzimy odpowiedź C. Zaznaczymy na wykresie punkty, w których \( f(x)=2 \). Będą to punkty leżące na wysokości \( 2 \) na osi \( \text{O}y\) -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 y Są trzy takie punkty, więc równanie \( f(x)=2 \) ma trzy rozwiązania. Jest to prawidłowa odpowiedź

Prawidłowa odpowiedź to C.