Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Liczbą przeciwną do liczby \( a=5^{\frac{2}{3}} \) jest:
A. \( 5^{\frac{3}{2}} \) B. \( -5^{\frac{3}{2}} \) C. \( 5^{-\frac{2}{3}} \) D. \( -5^{\frac{2}{3}} \)

Liczba przeciwna do liczby \( a \) zgodnie z definicją to liczba \( -a \). Zatem liczba przeciwna do liczby \( 5^{\frac{2}{3}} \) będzie \( -5^{\frac{2}{3}} \).
Poprawna odpowiedź to D.