Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Na wykresie przedstawiono wykres funkcji \( f \). -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 6 5 y x Wykres funkcji \( g \) określonej wzorem \( g (x) = f (x) + 2 \) jest przedstawiony na rysunku
A. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 6 5 y x
B. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 6 5 y x
C. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 6 5 y x
D. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 6 5 y x

W przypadku przesunięciu wykresu funkcji \( f(x) \) o wektor \( [ \class{color1}p,\class{color2}q ] \) otrzymujemy funkcję \( f(x-\class{color1}p)+\class{color2}q \).

Funkcja \( g \) dana jest wzorem \( f(x)+2 \), czyli, równoważnie \( f(x-\class{color1}0)+\class{color2}2 \). Wykres funkcji \( g \) jest zatem przesunięciem funkcji \( f \) o wektor \( [ \class{color1}0,\class{color2}2 ] \), czyli o \( 0 \) jednostek w prawo, oraz o \( 2 \) jednostki w górę. Prawidłową odpowiedzią będzie zatem wykres z odpowiedzi B.

Prawidłowa odpowiedź to B.