Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Na wykresie przedstawiono wykres funkcji \( f \). Korzystając z wykresu funkcji \( f \), wskaż nierówność prawdziwą. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 6 5 y x
A. \( f(-1)<f(1) \) B. \( f(1)<f(3) \)
C. \( f(-1)<f(3) \) D. \( f(3)<f(0) \)

Sprawdzimy nierówności z kolejnych odpowiedzi.

  • A. \( f(-1)<f(1) \)
    Odczytujemy z wykresu wartość funkcji dla \( x=-1 \). Będzie to punkt na wykresie, którego współrzędna \( x=-1 \). Widzimy, że \( f(-1) \) jest w przybliżeniu równe \( 2{,}5 \). \[ f(-1)\approx 2{,}5 \] Podobnie postępujemy dla \( f(1) \). \[ f(1)=-2 \] Zatem nie jest prawdziwa nierówność \( f(-1)<f(1) \)
  • B. \( f(1)<f(3) \)
    Postępujemy analogicznie do sprawdzenia odpowiedzi A. \[ f(1)=-2 f(3)=1 \] Zatem prawdziwa jest nierówność \( f(1)<f(3) \).

Prawidłowa odpowiedź to B.