Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Na wykresie przedstawiono wykres funkcji \( f \). Zbiorem wartości tej funkcji jest -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 6 5 y x
A. \( \langle -2,5 \rangle \) B. \( \langle -4,8 \rangle \) C. \( \langle -1,4 \rangle \) D. \( \langle 5,8 \rangle \)

Zbiór wartości funkcji, to te liczby z osi \( Oy \), dla których istnieją argumenty \( x \), takie, że \(f(x)=y \). Z wykresu funkcji zbiór możemy odczytać następująco: to będzie zbiór tych ( y \) z osi \( Oy \), na wysokości których leży wykres funkcji.
Zatem zaznaczymy na osi \( Oy \) punkty, na wysokości których leży wykres funkcji \( f \). -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 4 3 2 1 6 5 y x Widzimy, że zbiór funkcji to zbiór liczb od \( -2 \) włącznie do \( 5 \) włącznie. Zatem \[ ZW=\langle -2,5 \rangle \]

Prawidłowa odpowiedź to A.