Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Dana jest liczba \( x=63^2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^4 \). Wtedy
A. \( x=7^2 \) B. \( x=7^{-2} \) C. \( x=3^8\cdot 7^2 \) D. \( x=3\cdot 7 \)

Policzymy wartość liczby \( x \). \[ x=63^2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^4=3696\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^4\class{mathHint hintRozPotegWzglDziel}=3696\cdot\frac{1^4}{3^4}=3696\cdot\frac{1}{81}= \\=\frac{3696}{81} =49 \] Sprawdzimy wartość \( x \) z kolejnych odpowiedzi

  • A.\( x=7^2 \)
  • \[ x=7^2=49 \] Widzimy, że jest to wartość taka sama jak liczby \( x \) z treści zadania, zatem to prawidłowa odpowiedź.
Prawidłowa odpowiedź to A.