Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
Samochód kosztował 30000 zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono 0 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował
A. 24400 zł B. 24700 zł C. 24000 zł D. 24300 zł

Oznaczmy jako \( x \) cenę samochodu przed obniżkami. Z treści zadania wiemy, że \[ x=30000 \] Następnie oznaczmy jako \( x_\class{color1}1 \) cenę samochodu po pierwszej obniżce. Policzymy ją wiedząc, że pierwsza obniżka była dziesięcio procentowa. Pomniejszamy w takim razie \( x \) o 10%. \[ x_\class{color1}1=x-10\%x=100\%x-10\%x=90\%x=\\ =90\%\cdot30000\class{mathHint hintProcent}=\frac{90}{100}\cdot30000=27000 \] Oznaczymy jako \( x_\class{color1}2 \) cenę samochodu po drugiej obniżce. Policzymy ją wiedząc, że druga obniżka była również dziesięcio procentowa. Pomniejszamy w takim razie cenę po pierwszej obniżce, czyli \( x_\class{color1}1 \) o 10%. \[ x_\class{color2}1=x_\class{color1}1-10\%x_\class{color1}1=100\%x_\class{color1}1-10\%x_\class{color1}1=90\%x_\class{color1}1=\\ =90\%\cdot 27000\class{mathHint hintProcent}=\frac{90}{100}\cdot 27000 = 24300 \] Cena samochodu po drugiej obniżce wynosi 24300 zł.

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D.