Zadania matematyczne
zadaniamatematyczne.pl
W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: 6, 3, 1, 4. Mediana tych danych jest równa
A. 2 B. 2,5 C. 5 D. 3,5

Mediana liczb to środkową wartość, po uporządkowaniu liczb w rosnący ciąg. Kiedy liczb mamy parzystą liczbę, to mediana równa jest średniej arytmetycznej dwóch środkowych wartości.

Uporządkujmy liczby z treści zadania, otrzymamy: 1, 3, 4, 6. Jest ich parzysta liczba (są 4 wartości), zatem mediana będzie średnią arytmetyczną środkowych wyrazów, czyli 3 i 4. Mamy \[ \frac{3+4}{2}=\frac{7}{2}=3{,}5 \] Mediana tych liczb to 3,5.

Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D.